โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


การสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ 3
<<view all saensuk_obecline>>