โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
11 กุมภาพันธ์ วันสถาปนา โรงเรียนแสนสุข ครบรอบปีที่ 64
<<view all saensuk_obecline>>