โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

ศึกษาดูงานประกันทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสวนจั่นอนุสรณ์
<<view all saensuk_obecline>>