โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสิงห์บุรี (สพม.5) 
<<view all saensuk_obecline>>