โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
โรงเรียนแสนสุข ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
<<view all saensuk_obecline>>