โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


วันที่ 25 เมษายน การประชุมครุและบุคลากรทางการศึกษา Video Conferrence ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องสติล คุณปลิ้ม โดยผู้อำนวยการประโยชน์ กีรติปกรณ์ เป็นประธานการประชุม

<<view all saensuk_obecline>>