โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก

วันที่ 15 มิถุนายน คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  สพม.18 ประจำปี 2563 นำโดย  นายสำเริง หมอนวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล และคณะได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสนสุข โดยมี นายประโยชน์ กีรติปกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข และคณะครู ให้การต้อนรับ
 
<<view all saensuk_obecline>>