โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

วันที่ 16-17 มิถุนายน คณะกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการโรงเรียนแสนสุข นำโดย นายประโยชน์ กีรติปกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข เป็นประธาน ได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำแหน่งครู โรงเรียนแสนสุข เพื่อขอวิทยฯานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ (ว.21)
 
<<view all saensuk_obecline>>