โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก

วันที่ 9-10 มิถุนายน  งานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอนออนไลน์ ด้วยการใช้งาน google app gsuite education ในการสอนออนไลน์  โดยมีวิทยากรของ saensuk computor team ให้การอบรมแกรคณะครูโรงเรียนแสนสุข ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นวิทยากรพิเศษ ด้วย
 
<<view all saensuk_obecline>>