โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับคณะติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 จากสำนักการติดตามและประเมินผลการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และคณะจากสำนักงานมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 1 (สพม.18) ด้วยความยินดียิ่ง
 
<<view all saensuk_obecline>>
 
 

ลิ้งค์น่าสนใจ