โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ผู้แทนโรงเรียนแสนสุข เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลาประชาคม เทศบาลบ้านสวน ชลบุรี
 
<<view all saensuk_obecline>>
  

ลิ้งค์น่าสนใจ