โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

 

11 กันยายน 2556 กิจกรรมสูทกรรม ยุวกาชาด

ครูพิมพ์ลดา จงกลาง หัวหน้าผู้นำยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมสูทกรรม ยุวกาชาด (ก่อกองไฟปรุงอาหาร)ยุวกาชาด เพื่อทดสอบหลักสูตรสูทกรรม ดูภาพแล้วว่าหิวแล้วครับ <<<คลิกดูภาพที่นี่>>>