โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนโรงเรียนแสนสุข ปีการศึกษา 2564
 รายชื่อผู้สมัครทางออนไลน์เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 

-24- 28 เมษายน 2564 

รายชื่อผู้สมัครทางออนไลน์เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 4

-24- 28 เมษายน 2564 

 

 

ลิ้งค์น่าสนใจ