โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

9 กันยายน 2556 มหกรรมวิชาการ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘

โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ร่วมงานมหกรรมวิชาการกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ชลบุรี ณ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" นางสาวกาญจนา แสงสารพันธ์ รองผู้อำนวยฝ่ายวิชา นางธีรยา กฤษวงศ์รองฝ่ายกิจการนักเรียน  ครูจงรักษ์ ไกรสังข์ ครูสุประดิษฐ์ จักกะพาก และนักเรียนโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุขจัดแสดงผลงานเกี่ยวกับงานวิชาการ <<<คลิกดูภาพที่นี่>>>