โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

12 กันยายน 2556 แสดงมุฑิตาจิต งานเกษียณ คุณครูอวยพร สาลี

ผู้อำนวยการจำโนทย์ ปล้องอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนแสดงมุฑิตาจิต เนื่องในงานเกษียณ คุณครูอวยพร สาลี วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ บริเวณโดม โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข<<<คลิกดูภาพที่นี่>>>