โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

**** โรงเรียนแสนสุขขอแจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565
»» ให้นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.4 ทั้ง > รอบ 1 และ รอบ 2 > เข้าสอบคัดเลือก โดยสแกน QR CODE ในวันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565
»» QR CODE สำหรับสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าใหม่ เริ่มสอบตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.10 น.
»» โดยมีการทดสอบ 5 รายวิชาหลัก ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา โดยกำหนดเวลาในการเข้าทำแบบทดสอบไว้ดังนี้
1. วิชาวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 09.30 น. จำนวน 30 นาที
2. วิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 09.40 – 10.10 น. จำนวน 30 นาที
3. วิชาภาษาไทย ตั้งแต่เวลา 10.20 – 10.50 น. จำนวน 30 นาที
4. วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 11.30 น. จำนวน 30 นาที
5. วิชาสังคมศึกษา ตั้งแต่เวลา 11.40 – 12.10 น. จำนวน 30 นาที
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณครูนลินญา บุญเต็ม หัวหน้างานรับนักเรียน โทร 090-3866615
»» Link ในการเข้าสอบคัดเลือก ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/1kOBVCzKijF8mA5RSAah3r58wwdKFtA3t/view?usp=sharing

ลิ้งค์น่าสนใจ