โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


๑๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๙ 
โรงเรียนชลกันยานุกูล ร่วมงานแห่เทียนพรรษา 
โดยร่วมถวายเทียนพรรษาที่วัดแจ้งเจริญดอน หนองมน บางแสน วัดบางเป้ง และวัดตาลล้อม และร่วมขบวนแห่เทียนจัดโดยเทศบาลเมืองแสนสุข โดยได้รับความร่วมมือในการเดินขบวนแห่เทียนจากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุขนำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ชุมชนและโรงเรียนต่างภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อนเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีที่ควรสืบทอดต่อไป   
<<<คลิกดูภาพทีนี่>>>