โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

18 กันยายน 2556 มอบทุนการศึกษา

 นายจำโนทย์ ปล้องอุดม กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่าน สุชาติ ชมกลิ่น ผู้แทนราษฎร เขต 1 ชลบุรี ผู้ใหญ่ใจดี มอบทุนการศึกษาให้กับ นักเรียนโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข เพื่อเป็นทุนการศึกษา  <<<คลิกดูภาพที่นี่>>>