โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

งานเกษียณาลัย ครูอวยพร สาลี 26/9/56
คณะครูโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข นำโดยท่านผู้อำนวยการจำโนทย์ ปล้องอุดม จัดงานเกษียณาลัย ครูอวยพร สาลี ที่อยุธยา 26-27 ก.ย.2556 โดยคณะครูออกจากโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ได้ทัศนศึกษาไหว้พระ ๙ วัด เช่น วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิง พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส ร่วมสังสรรค์แบบครอบครัว ช.น.ส. มอบของที่ระลึก รับของรางวัล สนุกเกินคำบรรยาย รุ่งเช้า มุ่งสู่ตลาดน้ำอโยธยา ตลาดอโยเดย ไปจบที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร แล้วเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
<<<คลิกดูภาพที่นี่>>>

ลิ้งค์น่าสนใจ