โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

 

การประเมินภายในมาตรฐานสถานศึกษาและคุณภาพสถานศึกษา 8/10/56

 นายจำโนทย์ ปล้องอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข กล่าวต้อนรับนายวัชระ บุบผามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม และคณะผู้ประเมินภายในสถานศึกษาประกอบด้วย ศน.จากสพม.18 ชลบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ครูที่ดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอ่างศิลา ซึ่งวันที่ 7 ก.ย.56 คณะผู้ประเมินจากโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุขได้ไปเยี่ยมโรงเรียนของท่าน และวันนี้ได้ต้อนรับคณะประเมินจากโรงเรียนอ่างศิลา ด้วยความยินดียิ่ง เพราะการประเมินแบบกัลยาณมิตร ทำให้เกิดผลดีกับทั้งสองโรงเรียน ตาม นโยบายของ สพม. และสพฐ. <<<คลิกดูภาพที่นี่>>>

ลิ้งค์น่าสนใจ