โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

พิธีกล่าวอำลานักเรียนโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข

นายจำโนทย์ ปล้องอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข กล่าวอำลานักเรียน ก่อนเดินทางไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขบท ตามวาระของการดำรงตำแหน่งสายบริหาร ผู้บริหารต้องมีการย้ายโรงเรียนตามข้อตกลงของระเบียบข้าราชการ