โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

งานต้อนรับนายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ ประพณณ์  ออมทรัพย์  ด้วยความยินดียิ่ง
ในงานนี้มีแขกผู้มีเกียรติและผู้บริหารโรงเรียนมาแสดงความยินดีกับท่าน
ผู้อำนวยการที่มาดำรงแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข แทนผู้อำนวยการจำโนทย์ ปล้องอุดมที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนชลบุรี สุขบท