โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

 มอบเกียรติบัตรชื่มชม บุคคลตัวอย่าง
นายประพณณ์ ออมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข มอบเกียรติบัตร ชื่นชมนักเรียนตัวอย่างที่กระทำความดี ได้แก่ เด็กชายดลธรรม มีณีโรจน์ ม.๑/๗ ครูที่ปรึกษา นางสาวอุทุมพร นามพูล และเด็กหญิงดาริกา ศรีมนตรี ม.๑/๑ ครูที่ปรึกษา

  <<<คลิกดูภาพที่นี่>>>