โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 


การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรีเขต 1 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่ม 1 ณ สหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรี เขต 1 ระหว่าง วันที่ 15, 26 -27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556
โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุขยินดีต้อนรับคณะกรรมตัดสิน นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อเป็นตัวแทนระดับสหวิทยาเขต สพม.18 ชลบุรีเขต 1ผู้อำนวยการประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ และผู้อำนวยการชาลี สดใส มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกลุ่มสาระสังคม

 

  <<<คลิกดูภาพที่นี่>>>

ลิ้งค์น่าสนใจ