โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 


การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 ธันวาคม 2556 นายประพณณ์ ศักดิ์ออมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ร่วมการประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ครบวาระ ซึ่งมี นางสมทรง แก้วมณี ผู้แทนผู้ปกครอง นายภราดร มีรักษ์ ผู้แทนครู ว่าที่ ร.ต.ธานี ชาวสวน ผู้แทนศิษย์เก่า นางชื่ชม ศุภพิชญ์นาม ผู้แทนองค์กรชุมชน นายวิม กัลปนาท ผู้ทรงคุณวุฒิ นางบุญเกิด กลมทุกสิ่ง บันทึกการประชุม ณ ห้องสติล คุณปลิ้ม เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ แทนคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดเดิมที่พ้นวาระ