โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 


กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
21ธันวาคม2556 ครูสมพร ดอกไม้คลี่ ครูจันทร์ทิพย์ อังกูรอัศรา หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข คณะครู
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่6ได้เดินทางไปดูระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) เป็นหนึ่งกิจกรรมแนะแนวที่โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุขได้รับเชิญจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)ได้ดูงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)เป็นวิทยาลัยแห่งหนึ่งของชลบุรีที่มีเทคโนโลยีในการเรียนการสอนที่ทันสมัย ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)ที่ดูแลคณะครูและนักเรียนของเราอย่างดีเยี่ยม จากนั้นได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่สวนเสือศรีราชา เดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพ