โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 


ยินดีต้อนรับรองสุรเชษฐ์ พินิจกิจ

9 มกราคม 2557 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ยินดีต้อนรับรองสุรเชษฐ์ พินิจกิจ จากโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบ่ริหารกิจกรรมนักเรียน ด้วยความยินดียิ่ง โดยมีท่านผู้อำนวยการประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์กล่าวต้อนรับ รองผู้อำนวยการสุรเชษฐ์ พินิจกิจ และคณะจากโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา และโรงเรียนอื่น ๆที่มาส่ง และร่วมแสดงความยินดี เช่น บ้่านสวนจั่น โดยการนำของผอ.ชาลี สดใสมาร่วมแสดงความยินดี ในงานนี้คุณพ่อ และคุณแม่รองสรุเชษฐ์ ก็มาด้วยถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่น และเป็นเกียรติอย่างมากสำหรับรองสรุเชษฐ์ พินิจกิจ


   <<<คลิกดูภาพที่นี่>>>