โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

งานวันเด็กแห่งชาติ 2557

11มกราคม 2557 รองกาญจนา แสงสาระพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สภานักเรียนโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศาลากลาง จังหวัดชลบุรี เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตย จากสภานักเรียนโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ให้ความรู้ เด็กมาร่วมกิจกรรมมากมาย

   <<<คลิกดูภาพที่นี่>>>