โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


รับรางวัลวันครู 16มกราคม 2557

โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ร่วมงานวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๑๘ ชลบุรีเขต ๑ ในปีนี้คณะครูเราได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี รางวัลอื่นอีกหลายท่าน และทางเขตร่วมกับโรงเรียนแจกไมโครเวฟ สำหรับครูที่ไปร่วมงาน โรงเรียนของเรามีผู้โชคดี ๓ ท่าน

   <<<คลิกดูภาพที่นี่>>>