โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

การประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า

โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข จัดการประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ ณ ห้องพรหมจริยาธิมุตต์ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

   <<<คลิกดูภาพที่นี่>>>