โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ปีการศึกษา ๒๕๕๖

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษา ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี จังหวัดชลบุรี และกองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๒ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

   <<<คลิกดูภาพที่นี่>>>

ลิ้งค์น่าสนใจ