โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


กิจกรรมเข้าค่ายเศรษฐกิจพอเพียง

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข จัดกิจกรรมเข้าค่ายเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษา ๔ - ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ กองพลทหารราบที่ ๑๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา

   <<<คลิกดูภาพที่นี่>>>