โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 


ชมรมมดตะวันออก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้ทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แก่นักเรียนภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๕๖ วันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีชมรมมดตะวันออก ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา และนักเรียนผู้ยากไร้ นักเรียนชลกันยานุกูล แสนสุขที่ได้รับทุนในครั้งนี้ "บอกว่าจะนำเงินไปเป็นทุนการศึกษา" และขอบพระคุณอีกครั้ง หวังว่าปีต่อไป นักเรียนขอเราคงได้รับความกรุณาจากชมรมมดตะวันออก

   <<<คลิกดูภาพที่นี่>>>

ลิ้งค์น่าสนใจ