โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 


วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุขปีที่ ๕๘ วันอาคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข
- ๐๘.๐๐ น. คณะครูนักเรียน ผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์วัดบางเป้ง
- ๐๙.๐๐ น. นางสติล คุณปลิ้ม ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ครูอาวุโส ผู้แทนศิษย์เก่า ร่วมพิธีสงฆ์ ชมการแสดงของนักเรียน มอบทุนการศึกษา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่คุณครูที่ทำคุณประโยชน์กับโรงเรียน จากนั้นมีการประชุมครูอาวุโสและผู้แทนศิษย์เก่าครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องสมุดมีชีวิต ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

   <<<คลิกดูภาพที่นี่>>>