โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

ชนส ปอดสดใส ไร้ควันบุหรี่

เป็นการกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการอบรมนักเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ปลอดบุหรี่ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ได้รับการสนับสนุนจากการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) โดยมีกิจกรรมประกวดดนตรีและร้องเพลง รณรงค์ตามหัวข้อ "ชนส ปอดสดใส ไร้ควันบุหรี่" ซึ่งมีประกวดให้รางวัล ระหว่างเวลาพักกลางวัน ณ โรงอาหาร โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข

   <<<คลิกดูภาพที่นี่>>>