โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

 

งานเปิดโลกการศึกษา สู่เส้นทางสายอาชีพ

๑๓ ก.พ.๒๕๕๗ นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ร่วมงานงานเปิดโลกการศึกษา สู่เส้นทางสายอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี โดย ดร.ภาวิดา ศรีสนุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ให้การต้อนรับและมอบเกียรติบัตร เนื่องจากโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ส่งนักเรียนไปเรียนที่วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี เป็นการวางการศึกษาสู่เส้นทางสายอาชีพ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีให้การสนับสนุน ร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งความรู้เกี่ยวกับเส้นทางสู่อาชีพแก่นักเรียนของเรา โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ขอขอบคุณแทนนักเรียนที่ได้ไปเป็นศิษย์ของวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี

   <<<คลิกดูภาพที่นี่>>>