โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,๓,๕,๖

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุขและฝ่ายบริหารโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,๓,๕,๖ เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารโรงเรียนให้กับผู้ปกครอง โดยเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา การเรียนการสอน ปรับปรุงอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน

   <<<คลิกดูภาพที่นี่>>>