โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

 

การประชุมครู นิสิตฝึกประสบการณ์และบุคลากรของโรงเรียน ครั้งที่๑/๒๕๕๗

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายประพณณ์ศักดิ์  ออมทรัพย์ เป็นประธานเปิดการประชุมครู นิสิตฝึกประสบการณ์และบุคลากรของโรงเรียน ครั้งที่๑/๒๕๕๗
เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารโรงเรียน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเน้นโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน ภูมิทัศน์ สาธารณูปโภคต่างๆ เพื่ออำนวยการสะดวกต่อการเรียนการสอน ของครูนักเรียน

   <<<คลิกดูภาพที่นี่>>>

ลิ้งค์น่าสนใจ