โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

คำสั่งโรงเรียน

ปฏิทินโรงเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานคอมพิวเตอร์

 

ผู้อำนวยการประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข เป็นประธานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๙ นาที ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนแสนสุข บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลิ้มปิติของครู นักเรียน ศิษย์เก่าที่มาขอพรให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา ต่อจากนั้นท่านผู้อำนวยการเจิมหนังสือ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อการศึกษา มอบโอวาทกล่าวถึง ความสำคัญของพิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นประเพณีไทย ที่ปฏิบัติสืบสาน ทำกันมาช้านาน
แจกทุนให้กับนักเรียน เรียนดีทุกระดับชั้น มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และนักเรียนที่หารายได้ระหว่างเรียน

   <<<คลิกดูภาพที่นี่>>>

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์