โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++ 

กิจกรรมยวุกาชาดโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยวุกาชาดโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ร่วมกับสภากาชาดไทย บริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสพภัยแผ่นดินไหว ภาคเหนือ โดยรับบริจาคเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มาถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ และส่งมอบเงินบริจาคจากคณะครู นักเรียนโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสพภัยต่อไป ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

 

 <<คลิกดูภาพที่นี่>>