โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 


การประเมินติดตามโครงการโรงเรียนในฝัน

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข กล่าวต้อนรับ ศน.น้ำค้าง โตจินดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๑๘ มาประชุมแนะนำการดำเนินงาน ติดตามผล โรงเรียนในฝัน ซึ่งโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุขผ่านการประเมินแล้ว เพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ต่อไป ประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ และคณะครูหัวหน้ากลุ่มสาระ ๆ ทุกกลุ่ม ร่วมปรึกษาแนวการพัฒนาโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุขได้สู่มาตรฐานสากล

<<คลิกดูภาพที่นี่>>