โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 


 


กิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของไทย
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ครูรจนา สัญญาวิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มภาษาไทย โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข และคณะครูในกลุ่มสาระภาษาไทย นิสิต ฝึกประสบการณ์ จัดกิจกรรม เช่น การอ่านทำนองเสนาะ แต่งกลอน โคลง อื่น ๆ ณ อาคาร ๒ ชั้น ๔ โดยมีนักเรียนที่สนใจ เข้าชมการประกวดต่าง ๆ

<<คลิกดูภาพที่นี่>>


  

ลิ้งค์น่าสนใจ