โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++ประชุมครู และแนะนำครูใหม่

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข เป็นประธานเปิดการประชุมครู ณ ห้องประชุมพรหมจริยวิมุตต์ มอบเกียรติครูที่ส่งวิจัยในชั้นเรียน การอบรมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสาระทุก กลุ่ม ชี้แจง สรุปจากรองผู้อำนวยการ ถึงการบริหารงานต่าง ๆ ของโรงเรียน 
และในวันนี้ นายธีระ หมื่นศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบึงศรีราชา คณะมาส่งครูศิริพร พลทา มาสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ยินดีต้อนด้วยความยินดีที่ครูมาช่วยกันพัฒนาโรงเรียนของเรา

<<คลิกดูภาพที่นี่>>