โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

คำสั่งโรงเรียนปี 2561
คำสั่งโรงเรียนแสนสุขปี 2562
คำสั่งโรงเรียนแสนสุขปี 2563