โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

ที่ตั้งโรงเรียนดู
โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
แผนที่จากweblongdo map
แผนผังอาคารโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข
โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข
เลขที่ 2  ซอย 3  ถนนมิตรสัมพันธ์  ตำบลแสนสุข  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  รหัสไปรษณีย์ 20130 ; โทรศัพท์ : 038-381669 ; โทรสาร : 038-382550

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์