โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก

ที่ตั้งโรงเรียนแผนผังอาคารโรงเรียนแสนสุข ชลบุรี


โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข
เลขที่ 2  ซอย 3  ถนนมิตรสัมพันธ์  ตำบลแสนสุข  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 20130 ; โทรศัพท์ : 038-381669 ; โทรสาร : 038-382550