โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

ปรัชญา คำขวัญ คติพจน์ของโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ปรัชญา : การศึกษาเป็นรากฐานของชีวิต คำขวัญ : มารยาทดี สามัคคี มีวินัย ใฝ่ใจเรียน คติพจน์ : ปญญา นรานํ รตนํ (ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน)

ลิ้งค์น่าสนใจ