โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

เมนูหลัก

 

ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายวิชาการ
*ระบบแจ้งผลการเรียน
ระบบสอบออนไลน์ 
ระบบคลังความรู้tedet
การเขียนภาษาhtml
โครงการอบรมพัฒนาครู
แสนสุข plc
ประกันคุณภาพการศึกษา
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
เอกสารเผยแพร่ผลงาน

 

 

ดาวโหลดแบบฟอร์ม


ปฏิทิน

เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

 

ตราสัญลักษณ์ สี และอักษรย่อโรงเรียน ความหมายตราสัญลักษณ์โรงเรียน ปญญา นรานํ รตนํ คือ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน (นรชน คือ คนดี) อักษรย่อ ช.น.ส. คือ อักษรย่อโรงเรียนแสนสุข รูปเรือใบ คือ แทนการก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญในการทำอาชีพ คลื่น 4 คลื่น คือ น้ำใจ ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ น้ำคำ วาจาที่ไพเราะ อ่อนหวาน น้ำมือ ฝีมือในการทำงาน น้ำ แทนความเยือกเย็น หิน หรือภูเขา คือ ความหนักแน่น เข้มแข็ง ต้นไม้ คือ ความโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นเหมือนกิ่งก้านสาขาต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น สีประจำโรงเรียน คือ สีฟ้า - ขาว สีฟ้า คือ สีฟ้าแห่งน้ำทะเล สัญลักษณ์ของชลบุรี สีขาว คือ สีแห่งความบริสุทธิ์และคุณธรรมททั้งหลาย