โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

เมนูหลัก

 

ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายวิชาการ
*ระบบแจ้งผลการเรียน
ระบบสอบออนไลน์ 
ระบบคลังความรู้tedet
การเขียนภาษาhtml
โครงการอบรมพัฒนาครู
แสนสุข plc
ประกันคุณภาพการศึกษา
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
เอกสารเผยแพร่ผลงาน

 

 

ดาวโหลดแบบฟอร์ม


ปฏิทิน

เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

-ตราสัญลักษณ์โรงเรียนแสนสุข

 -แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)

 -แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา

 -แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชาของกลุ่มสาระ

-หลักสูตรสถานศึกษา

แบบฟอร์มเอกสารคูปองครู

-แบบตรวจสอบเอกสาร/ร่องรอยและกลั่นกรองผลงานฯ ว21(3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)

- แบบฟอร์มแผนการสอน

 -แบบฟฟอร์มหัวข้อสอบ

-แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

-ตัวอย่างรายงานโครงการประจำปีการศึกษา 2562

-ตัวอย่างโครงการประจำปีการศึกษา 2563

-มาตรฐานสถานศึกษา

ปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

- คู่มือการใช้งาน Student Messenger สำหรับครูและบุคลากร

-แนวการสอนวิชา IS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

-แนวการสอนวิชา IS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

-รายงานผลการประกันคุณภาพสถานศึกษาประจำปี 2561

-โครงสร้างหลักสูตร ปีหารศึกษา 2562 

         -หลักสูตร ม.ต้น

         -หลักสูตร ม.ปลาย

-เอกสารประกอบกิจกรรมชุมชนเเห่งการเรียนรู้วิชาชีพ(PLC)โรงเรียนเเสนสุข