โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

ภาพกิจกรรมปี2556-2559

รวมรูปภาพและเนื้อหาจาก www.facebook.com/saensuk.ac.th

ขอแสดงยินดีกับรองพิศิษฐ์ นักดนตรี รองสุระเชษฐ์ พินิจกิจ การดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สพป ชลบุรี