โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรมปี2556-2559

รวมรูปภาพและเนื้อหาจาก www.facebook.com/saensuk.ac.th

ขอแสดงยินดีกับรองพิศิษฐ์ นักดนตรี รองสุระเชษฐ์ พินิจกิจ การดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สพป ชลบุรี

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์