โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

ลูกจ้างประจำ

 
นายสรชัย เปล่งปลั่ง

 
นายสมควร ไฮ้ประเสริฐ