โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

ลูกจ้างประจำ

       

นายสรชัย เปล่งปลั่ง 

นายชูพงษ์ สุรังษี

นายสมควร ไฮ้ประเสริฐ